יוסף סרוקה ז״ל

אהובנו 

יוסף סרוקה ז״ל

הלך לעולמו בשיבה טובה
במחשבה צלולה, מבט מפוכח והומור חד 
בשל הקורונה, הלוויה והשבעה – בחוג המשפחה 
תנחומים יתקבלו בתודה בטלפון ובכתב 
רעייתו נעמי, אחותו, ילדיו, נכדיו וניניו ומשפחותיהם 
י’ בשבט, תשפ”ב 12.1.2022 

Leave a Reply