פרסום מודעות אבל בעיתונים

נאור וקיל ע”ה

נפלה עטרת ראשנו בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של נכדנו, בננו ואחינו היקר ואהוב נאור

פרסום מודעות אבל בעיתונים

עלויות פרסום מודעות אבל בעיתונים כיום ניתן לפרסם מודעות אבל, מודעות אזכרה וכדומה בעיתונות הארצית והמקומית, לספק אינפורמציה רחבה, לענות