סמי ונסים נופי

יצחק כהן ז”ל

למשפחת כהן היקרה כואבים ומשתתפים אתכם באבלכם הכבד על לכתו בטרם עת של יקירכם יצחק כהן ז”ל מי ייתן ולא