לזובסקי אסתר ז״ל

לזובסקי אסתר ז״ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירת של אמנו וסבתנו לזובסקי אסתר ז״ליושבים שבעה ברחוב פרופסור נחום 11 ראשון לציון האבלים: