Archive

תקנון אתר אנדרטה

חברת אקטיב ויזין מפעילה את פורטל אנדרטה בבלעדיות עצם הגלישה באתר אנדרטה מהווה את הסמכת הגולש לתקנון האתר חברת אקטיב