קבורה חילונית וקבורה אזרחית

לא כולם רוצים לקבור את יקיריהם במתכונת יהודית-דתית. אפשרות הקבורה האלטרנטיבית, או הקבורה שאינה דתית, מתחלקת בישראל בין שני גופים עיקריים: קבורה חילונית – בבתי קברות בקיבוצים. קבורה אזרחית – מתחלקת לפי אזורים – צפון, מרכז ודרום. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר תחת “הסדרי הלוויה וקבורה-נותני שרותים – קבורה אלטרנטיבית”.