מתי האבל יכול לצאת מביתו

במהלך כל השבעה האבל אינו יוצא מביתו.