הקדיש

הקדיש הינו תפילה הנאמרת בציבור (מנין תכנו תהילת ה` כבודו וקדושת שמו. הוא נאמר בין חלקים שונים שלעל .תפילת העמידה (18), ובמאורעות חשובים; לאחר קבורת המת ובטקסי אזכרה .לשון הקדיש ארמית מתובלת עברית ישנם סוגים שונים של קדיש. הקדיש הנהוג לעילוי נשמת המת נקרא קדיש יתום” והוא נאמר בטקסי הלוויה ואזכרה, בסוף תפילת” העמידה (18) – על-ידי יתום (משך אחד עשר חודש מיום הפטירה), אחרי אמירת מזמורי תהילים בהקשר הפטירה ובעוד הזדמנויות. נהוג שהבן או קרוב משפחה אחר אומר את הקדיש, ישנם מקומות בהם נתנו גם .לבנות לומר קדיש לנשמת הוריהם הקדיש אינו מזכיר את הנפטר או את נושא המוות, אך רואים בקריאתו בהקשר זה ביטוי לצידוק דין המות, מתוך אמונה בה` וקבלת מלכות .שמים וגזירת המוות, נוכח רגשות תרעומת וכעס שעשויים לחוש האבלים .נראה שאמירת הקדיש עבור המת נזכרת לראשונה בתקופת הגאונים לאחר קבורת המת בטקס ההלויה אומרים את “קדיש הגדול” הנקרא גם “קדיש צידוק הדין” – נוסח מורחב יותר של הקדיש הנוגע בתכנים .של עולם הבא, תחיית המתים ובניין ירושלים והמקדש נוסח הקדיש – קדיש יתום המובא כאן הינו הנוסח המסורתי, כשבתוכו הדגשנו שינויי גרסאות עקריים של עדות. מולו אנו מציגים את הנוסח .הרקונסטרוקציוניסטי והרפורמי