קבוצת בזן

פרחה (פאני) לנקרי ז”ל

מירי טולדנו, משתתפים בצערך הכבדעל מות אמך פרחה (פאני) לנקרי ז”ל שלא תדעי עוד צער מחבקים ומנחמים ההנהלה והעובדים קבוצת