פרסום מודעות אבל בעיתונים

רוני מוסקל ז”ל

42 שנה והגעגועים גוברים…נתייחד כמידי שנה עם זכרו של  רוני מוסקל ז”ל ביום שישי, כ“ב בתמוז תשפ”א,  2.7.21 בשעה 11:00, בחלקה הצבאית בחולון המשפחה 

נאור וקיל ע”ה

נפלה עטרת ראשנו בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של נכדנו, בננו ואחינו היקר ואהוב נאור