מנוחה

לזובסקי אסתר ז״ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירת של אמנו וסבתנו לזובסקי אסתר ז״ליושבים שבעה ברחוב פרופסור נחום 11 ראשון לציון האבלים:

פרחה (פאני) לנקרי ז”ל

מירי טולדנו, משתתפים בצערך הכבדעל מות אמך פרחה (פאני) לנקרי ז”ל שלא תדעי עוד צער מחבקים ומנחמים ההנהלה והעובדים קבוצת

חגית גבאי ז”ל

לחברנו היקר, אייל גבאי ומשפחתו משתתפים בצערכם הכבד על פטירתה של  חגית גבאי ז”ל  מי ייתן ולא תדעו עוד צער משפחת