candleנרות

יצחק דורצ'ין

28.03.2015

איציק דורצ'ין

18.05.2015

יצחק דורצ'ין

26.08.2015

איציק

18.09.2016

יצחק דורצ\'ין

14.07.2019

יצחק דורצ\'ין

10.05.2020

עברו כבר הרבה שנים, הספקתי להיות סבא, וגם סבא רבא, והצער-הכאב-והדמעות ממאנים להפסיק... יהי זכרך ברוך! י\"ב סיוון (6.5.2020) לא נשכח לעולם!

יצחק דורצ\'ין

18.08.2020

Scroll to top