שלא להקשות על המת יותר מדי

אין מקשים על המת יותר מדי, אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. כיצד? שלושה ימים לבכי, שבעה להספד ושלושים לגיהוץ ותספורת. אין בוכין על המת יותר משלושים יום.