שאילת שלום כיצד

שלושה ימים ראשונים אינו שואל בשלום כל אדם. אם אחרים שואלים בשלומו אינו משיב אלא מודיע שהוא אבל. משבעה עד שלושים הוא שואל בשלום אחרים שהרי האחרים שרויים בשלום. לאחר שלושים הרי הוא רשאי ככל האדם.