קבורה אזרחית

לפי תקנון הביטוח הלאומי משנת 1976 אסור לגבות מהמשפחה כל תשלום עבור קבורה. קבורתו של כל אדם ממומנת על-ידי הביטוח הלאומי שמעביר את הכסף ישירות לחברה קדישא. בשנת 1985 הוקמה עמותת “מנוחה נכונה” שמטרתה לאפשר קבורה בטקס ובצורה התואמים את השקפת עולמו של כל נפטר באיזור מגוריו. רק בשנת 1998 הותקנו תקנות הקבורה והקצאת קרקעות לקבורה אזרחית. בית הקברות האזרחי העירוני היחיד הפועל כיום בישראל נמצא בבאר שבע. הוא פתוח לאנשים מכל רחבי הארץ, חינם אין כסף והמשפחה נדרשת רק לממן את הובלת הגופה עד לפתחו. בתכנון נמצאים 21 ערים ועיירות שבהם יוקצו, בבתי העלמין הקיימים חלקות מיוחדות לקבורה אזרחית. “מנוחה נכונה” טלפונים:08-6233239 050-7566563