לחברנו טל עמית, אתך באבלך הכבד עם פטירתו של אביך

אברהם ז"ל

בשם מגדלי ההדרים וחבריך במועצת הצמחים צבי אלון - מנכ"ל

זמן שעבר: 89 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק