ליואל פילד חברנו לעבודה, אתך באבלך הכבד עם פטירתו של אחיך

אלן פילד ז"ל

משתתפים בצערך

עובדי נירית זרעים .NIRIT SEEDS LTD

זמן שעבר: 171 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק