לחברנו איציק חנוכה ובני משפחתו

משתתפים בצערך על פטירת האח

נג'י חנוכה ז"ל

שלא תדעו עוד צער

יו"ר מל"ג, יו"ר ות"ת, מנכ"לית מל"ג/ות"ת, חברי מל"ג, חברי ות"ת וסגל העובדים, המועצה להשכלה גבוהה

זמן שעבר: 324 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Category : נג'י חנוכה

  Brand : המועצה להשכלה גבוהה

  News : ידיעות

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק