ליהודית ורמי נוסבאום ולמשפחות גרנות וגרוס

משתתפים באבלכם הכבד במות

שמואל (שוקי) גרנות ז"ל

החברים בקבוצת אשטרום

זמן שעבר: 3 שנים,12 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Category : שמואל גרנות

  Brand : אשטרום

  News : ידיעות

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק