לדניאל בן ברוך ובני משפחתו

אתכם באבלכם הכבד במות

האב ז"ל

מי ייתן ולא תדעו עוד צער

החברה המרכזית לייצור משקאת קלים בע"מ בעובדים וההנהלה

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, מודעת אבל בישראל היום, דניאל בן ברוך

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק