למשפחת מור היקרה

אתכם באבלכם במות יקירכם

מיכה ז"ל

מגדל חברה לביטוח

זמן שעבר: 3 שנים,5 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : מיכה, מגדל חברה לביטוח, אלקלעי, מודעת אבל בישראל היום, אבל

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק