לאלי ולמשפחת איטין

אתכם באבלכם על מותה בטרם עת של

ישראלה איטין ז"ל

סטודנטית בתכנית GLOBAL MBA בבית ספר אריסון למנהל עסקים

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד פרופ' אלי ברקוביץ ראש תכניות הMBA ומשפחת המרכז הבינתחומי הרצליה

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : הבינתחומי הרצליה, ישראלה איטין, מודעת אבל בישראל היום, אבל בהארץ, אבל

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק