למאיו אליהו ויעקב

אתכם באבלכם על פטירת

אחותכם ז"ל

הנהלת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ העובדים והגמלאים

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : שחמ מקורות ביצוע, מודעת אבל בישראל היום, מודעת אבל במעריב, מאיו אליהו יעקב

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק