ר' אברהם חיים דוד לב ולאביו יהודה אריה ולכל המשפחה המפוארת והרוממה

על אבלם הכבד בפטירת אמם הצדקנית

מרת עדינה ז"ל

אברכי ביהח"ס "הארי" חצור הגלילית

זמן שעבר: 2 שנים,28 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : עדינה לב, אברכי בינח"ס הארי חצור הגלילית, מודעת אבל בעיתון המודיע

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק