ליחיאל פרץ

סעדה פרץ ז"ל

כתובת השבעה: בני ביתך 12, שלומיץ בבית משפחת כ"ץ.

משפחת מזרחי טפחות

זמן שעבר: 4 שנים,28 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : מזרחי טפחות, סעדה פרץ, יחיאל פרץ,מודעת אבל בגלובס

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק