שלמה טיסר

משתתפים בצערך במות אחותך

חנה זליברנגל ז"ל

ושולחות תנחומים למשפחה

האוניברסיטה העברית בירושלים, נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ

זמן שעבר: 3 שנים,18 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : האוניברסיטת העברית בירושלים, מודעת אבל בעיתון הארץ, חנה דליברנגל

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק