בית הספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והמכון ליהודות על שם מנדל

ג'וזף מנדל ז"ל

מנהיג עסקי ופילנתרופ ושולחים תנחומים לאחיו מורטון ל' מנדל חבר מסור וחבר בחבר הנאמנים ולכל משפחת מנדל

האוניברסיטה העברית- מיכאל פדרמן יו"ר חבר הנאמנים, פרופ' מנחם בן- ששון נשיא

זמן שעבר: 3 שנים,26 ימים, שעות ו דקות מאז שעזבת

בחר מחווה >>

candle הדלק נר

flower זר פרחים

rock הנח אבן

שם:

מסר:

שתף גם בפייסבוק

מחוות אחרונות

תגובות אחרונות

  Scroll to top

  Tags : האוניברסיטת העברית בירושלים, מודעת אבל בעיתון הארץ, גוזף מנדל

  candle הדלק נר

  flower זר פרחים

  rock הנח אבן

  שם:

  מסר:

  שתף גם בפייסבוק