נאור וקיל ע”ה

נפלה עטרת ראשנו
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים
על פטירתו בטרם עת של
נכדנו, בננו ואחינו היקר ואהוב

נאור וקיל ע”ה

ההלוויה תתקיים ביום חמישי
ה’ בניסן תשפ”א 18.03.2021, בשעה 16:00
בבית העלמין – “חולון”
יושבים שבעה בבית האח (שחר)
רחוב רבינוביץ 52, חולון
המשפחה האבלה