הקבורה בנצרות

הכהן/הכומר נקרא אל הנוטה למות כדי לשמוע וידוי ולהעניק לו מחילת עוונות לרבות “משיחה אחרונה” המלווה את הנשמה לדרכה האחרונה. על הגופה ועל הארון מתיזים מים מקודשים וכן מעלים קטורת. על הקבר נוהגים להעמיד צלם או מצבה שבה חקוק צלב.