דין שהרגלים מבטלים גזירת שבעה ושלושים

הקובר את מתו ביום טוב ובחול המועד – לא חלה עליו אבלות עד לאחר החג. החג מבטל את גזירת ישיבת שבעה ואת גזירת שלושים – כיצד? הקובר את מתו קודם החג ונהג אבלות כיוון שבא החג – מפסיק את האבלות. ואפילו נקבר בערב יום טוב ויפסיק את האבלות ונחשב לו כאילו כבר נהג אבלות כל השבעה.