דין סעודת הבראה

האבל, ביום הראשון אסור לו לאכול סעודה ראשונה משלו ומצווה על שכניו שישלחו לו לסעודה הראשונה ונקראת סעודת הבראה. ותחילת הסעודה תהיה בביצים או עדשים שהן עגולות ואין להם פה, כמו שהאבל אין לו פה. ואחר כך מותר לאכול כל מאכל ואפילו בשר ומותר לשתות קצת יין בתוך הסעודה.