איסור רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה

אסור לאבל לרחוץ כל גופו אפילו במים קרים, אבל פניו וידיו ורגליו במים חמים אסור ובקרים מותר. ורחיצה בחמים אסורה כל השלושים ואפילו לחפוף את הראש. וגם רחיצת כל הגוף בצונן, אם היא לתענוג, אסורה כל השלושים. ואישה לצורך חפיפה שקודם לטבילה מותרת לרחוץ בחמים לאחר השבעה.