אימתי מתחילה האבלות

משנקבר המת ונגמרה סתימת הקבר בעפר – מיד מתחילה האבלות.